Sobre l´ambigüitat i el reformisme: Crítica a la difusió de la consigna Poder Popular al si dels moviments socials.

 

Una consigna és “una formula breu que s’utilitza com a expressió d’una idea política” , és a dir, és sempre una reducció de la complexitat d’un conjunt d’idees que expressen una determinada concepció de com hem de relacionar-nos amb els demés (la política, en el seu sentit més genèric, al fi i al cap tracta d’això) amb fins exclusivament propagandístics. Aquesta “reducció de la complexitat” es fa, en determinades circumstàncies, necessària doncs a fi de fer una crida a la mobilització, en un moment donat, no podem difondre textos massa farragosos sinó idees senzilles que puguin ser ràpidament difoses.

Ara bé, això no vol dir que no haguem de construir espais on poder reflexionar sobre el significat més profund d’aquestes consignes que s’han llançat, veure si aquesta “reducció de la complexitat” que s’ha fet és la síntesis adequada o si, pel contrari, té conseqüències polítiques indesitjables. Creiem que si arribem a aquesta segona conclusió l’única solució passa per substituir aquesta consigna per una altra, per una “reducció de la complexitat” més adient.

L’objectiu d’aquest text dels/les anarcosindicalistes martorellencs/ques és, precisament, construir un espai de reflexió sobre la consigna “Poder Popular” que des de fa alguns anys s’ha començat a utilitzar per part d’alguns col•lectius de l’esquerra autònoma i llibertària de Barcelona i alguna organització de l’Esquerra Independentista catalana. A la vegada, però, forma part del bagatge ideològic d’alguns partits de l’esquerra institucional a nivell estatal. Veiem somerament quins són... 

 

1. COL·LECTIUS QUE PROMOUEN LA CONSIGNA

“PODER POPULAR” I LES CONCEPCIONS QUE EN TENEN

2. RESUM I PRIMERA REFLEXIÓ SOBRE LES IDEES-FORÇA

RESPECTE EL “PODER POPULAR” D’AQUESTS COL·LECTIUS

3. RERE LES PASES XILENES: ORIGEN DE LA CONSIGNA

“PODER POPULAR” I ALGUNES REFLEXIONS RELACIONADES

AMB ELS DISTURBIS DE SALOU

4. EXPOSICIÓ I REFLEXIONS SOBRE EL DEBAT,

AL SI DE L’ANARQUISME LLATINOAMERICÀ, RESPECTE

LA CONSIGNA “PODER POPULAR”

5. EXPOSICIÓ I REFLEXIONS SOBRE EL DEBAT,

AL SI DEL MARXISME LLATINOAMERICÀ, RESPECTE

LA CONSIGNA “PODER POPULAR”

6. EXPOSICIÓ I ANÀLISI DE POSSIBLES CONSIGNES

ALTERNATIVES: “PODER OBRER I POPULAR”,

“PODER OBRER” I “CONTRAPODER OBRER”

7. CONCLUSIONS

ENLACE A SCRIBD

Descargar Fanzine / Revista:
Descargar Fanzine / Libro Descargar documento
Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Contacto  |  Licencias de Programas  |  Ayuda  |  Soporte Económico  |  Nodo50.org